Project:Algemeen voorbehoud

  1. Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen
  2. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.
  3. Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het ons dan of verander of verwijder de tekst zelf.