Voed je demonen

Deze meditatie beschouwd manifestaties in je brein (gedachten, gevoelens of lichamelijke sensaties) die je ongewenst acht als demonen die je als zodanig probeert te visualiseren.

Je begint deze vorm van meditatie zoals alle anderen, namelijk je brengen in het heden, je lichaam te verkennen en te ontspannen. Alle mogelijke emoties en lichamelijke pijnen worden door bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, geaccepteerd en laat men weg stromen. Eveneens wordt vanuit de Boeddhistische traditie de meditatie gevoed door een intentie om wel te doen voor het gehele universum.

Bij deze oefening kun je staand, liggen of zittend uitvoeren, maar er zijn twee keer een kort moment waarop de beoefenaar wordt gevraagd om te gaan staan en zichzelf te aanschouwen.

Daarna begin een visualisatie waarin men langzamerhand de manifestatie die men wil aanschouwen, een plek geeft in het lichaam en al doende omzet in een demon met een bepaalde vorm, kleur, temperatuur, karakter enzovoort die men vervolgens buiten zichzelf plaatst. Na het verkennen van de demon die men aanschouwt probeert men vervolgens te letten op iets dat men daarvoor nog niet waarnam. Als deze visualisatie duidelijk genoeg is geworden stelt men de demon enkele vragen;

  • Wat wil je?
  • Wat heb je echt nodig?
  • Hoe voel je je als je krijgt wat je nodig hebt?

Daarop staat men op en neemt men de plek in de van demon in wie men zich in allerlei opzichten verplaatst. Vanuit deze positie bekijkt men zichzelf vanuit de demon. Daarna beantwoord de demon de vragen die hem of haar zijn gesteld.

Nog steeds met de ogen gesloten neemt men daarna weer de eigen positie in. Nadat men zich weer in het eigen lichaam thuis voelt, kijkt men weer naar de demon. Dan stelt men zich voor dan het eigen lichaam oplost in nectar voor de demon. De nectar heeft als voeding de emotie die de demon wenste te voelen (het antwoord op de laatste vraag). Dan voed men de demon alsof men een oneindige voorraad heeft totdat ie volledig is voldaan. De demon zal daardoor oplossen en er blijft een restant over die onder de demon zat. Het restant wordt gevraagd

  • Ben je mijn bondgenoot?

Als dat het geval is dan werkt men met de bondgenoot verder. Anders voedt men de demon nog meer of roept de bondgenoot op te verschijnen. De bondgenoot wordt grondig geanalyseerd. Deze bondgenoot wordt de volgende vragen gesteld.

  • Hoe ga je mij helpen?
  • Hoe ga je mij beschermen?
  • Welke belofte doe je aan mij?
  • Hoe kan ik je benaderen?

Wederom verwisseld men met gesloten ogen van positie, leeft zich in en aanschouwt zichzelf. Daarna beantwoord men de vragen en keert men terug in de beginpositie.

Men visualiseert dat de energie van de bondgenoot overgaat naar het eigen lichaam dat vervolgens oplost. Als het terugkomt dan heeft het de energie van de bondgenoot in zich versmolten. Hiermee wordt de visualisatie afgesloten.