Autisme/Opvoeding

Autisme ASS & Opvoeding

Autisme uit zich bij mensen op uiteenlopende manieren. Toch zijn er ook een aantal gezamenlijke kenmerken.

Als je als ouders weet dat je kind autisme heeft kun je er wat gemakkelijker rekening mee houden. In het communiceren met je kind, de alledaagse bezigheden en in de opvoeding. Het is belangrijk hier als ouders samen één lijn in te trekken. Dat vergroot het gemak en de duidelijkheid voor het kind.

Hoe jonger je aansluiting vindt bij je kind, hoe gemakkelijker je het hem/ haar maakt om zich begrepen, geliefd en gehoord te voelen. Want een gezond en veilig gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen is van essentieel belang in de toch al “vreemde” wereld om hen heen.

In de week van de opvoeding kunnen ouders vertellen waar ze zoal tegenaan lopen, zodat samen oplossingen kunnen worden verkend die ten goede komen aan het kind. Want iedereen wil graag voelen dat je helemaal goed bent zoals je bent en erbij horen.

Marielle is (ASS-)Coach en Therapeut, heeft ervaring met het omgaan met kinderen met hoogfunctionerend autisme. Ze runt Leerparadijs, HAVO/ VWO voor kinderen met hoogfunctionerend ASS. Zelf heeft ze een gezin waarvan zowel de partner als twee van de drie kinderen autisme hebben.

Tijdens de inloopochtend kunnen aan de orde komen:

  • Algemene zaken rondom ASS;
  • Het verschil tussen Klassiek en Hoogfunctionerend autisme;
  • Kennis, Houding, (H)erkenning en Omgaan met ASS;
  • Specifieke vragen rondom ASS;
  • Aanpak Hoogfunctionerend Autisme: Structuur & Zelfregie.
  • Je Grenzen Bewaken als ouder en daarmee een voorbeeld zijn voor je kind.